Các Bài Văn Khấn Ma Chay-Giỗ Chạp Chuyên Dùng

Truyền thống hiếu thảo, cúng giỗ  tưởng nhớ tổ tiên, đấng sinh thành là một trong những phong tục lâu đời của người Việt Nam chúng ta, thể hiện trọn vẹn tinh thần của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiếu những bài văn khấn thường được sử dụng trong việc Ma chay để quý vị tham khảo

Danh Sách Các Bài Văn Khấn Thường Dùng Trong Ma Chay - Giỗ Chạp

Văn Khấn - Lễ Thiết Linh
Văn Khấn - Lễ Thành Phục
Văn Khấn - Lễ Chúc Thực
Văn Khấn - Lễ Cáo Long Thần Thổ Địa
Văn Khấn - Lễ Thành Phần
Văn Khấn - Lễ Hồi Linh
Văn Khấn - Lễ Chầu Tổ
Văn Khấn - Lễ Tế Ngu
Văn Khấn - Lễ Chung Thất  Hoặc Tốt Khốc
Văn Khấn - Lễ Triệu Tịch Điện Văn ( Lễ Cúng Cơm Trong 100 Ngày)
Văn Khấn - Lễ Tiểu Tường (Giỗ Đầu)
Văn Khấn - Lễ Đại Tường (Ngày Giỗ Hết)
Văn Khấn - Lễ Đàm Tế (Lễ Hết Tang)
Văn Khấn - Lễ Rước Linh Vị  Và Yết Cáo Tiên Tổ
Văn Khấn - Lễ Cát Kỵ (Ngày Giỗ Thường)
Văn Khấn - Lễ Cải Cát ( Lễ Sửa Mộ - Dời Mộ)

Chi tiết nội dung các bài Văn Khấn như sau:

Văn Khấn Lễ Thiết Linh

Lễ Thiết Linh là lễ sau khi lập xong bàn thờ tang, đặt linh vị.

Nam mô A di đà Phật! (3 lần , 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ... ... ...
Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Thiết Linh theo nghi lễ cổ truyền, kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước Linh Vị của Hiển ... ... ... chân linh, xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi! Gió thôi nhà Thung (nếu khóc cha) hoặc Huyên (nếu khóc mẹ)
Mây che núi Hỗ (nếu khóc cha) hoặc núi Dĩ (nếu khóc mẹ)
Dung mạo 1 mai vắng vẻ, bão xô cây, nghĩ lại ngậm ngùi thay.
Âm dương đôi ngả xa vời, mây phủ núi, trông càng đau đớn nhẽ!
Sương bay chớp nhoáng, bạch vân nghi ngút, cõi phù sinh;
Nến đỏ hương thơm, án tọa hắt hiu đồ sự tử
Vài tuần nghi tiết, mong anh hồn thấu khúc tình vănl
Tấc dạ bi hoài, trông linh vị, tuông dòng ai lệ!
Ôi ! Thương ôi !
Nam Mô A đi đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Thành Phục (Phát Tang)

Lễ sau khi gia đình nhân thân mặc đồ tang, tề tựu quanh Linh Cữu.

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ... ... ...
Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Thành Phục theo nghi lễ cổ truyền, kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước Linh Vị của Hiển ... ... ... chân linh, xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi!
Núi Hỗ (nếu khóc cha hoặc núi Dĩ nếu khóc mẹ) mây che
Chồi Thung (nếu khóc cha hoặc Chồi Huyên nếu khóc mẹ) gió bẻ
Cõi trăm năm, trời khéo hẹp hòi thay;
Cơ 1 phút, đời sao mau mắn nhẽ!
Sân Lai tử, những mong ngày tháng rộng
Bõ công ơn áo nặng cơm dày
Đồ Thôi y, đâu đã lạ lùng thay
Càng cám cảnh đầu tang tóc chế.
Ôi ! Thương Ôi !
Trời đất làm chi cực thế! Chạnh Nhớ cha ( hoặc mẹ) điều ăn nết ở, tấm lòng sầu chín khúc, rồi năm canh.
Ai xui nên nỗi này! Nỡ để con rày nhớ mai mong, nước mắt chảy 2 hàng, đầy 1 mẻ.
Nay vừa chế phục sẵn rồi; bày đặt tang nghi theo lệ.
Gậy khăn tuân cứ lối thường;
Thành phục kính dâng tiền tế
Thương ôi!
Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Chúc Thực

Lễ dâng cơm khi còn để Linh Cữu ở nhà

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ... ... ...
Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Chúc Thực theo nghi lễ cổ truyền, kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước Linh Vị của Hiển ... ... ... chân linh, xin kính cẩn trình thưa rằng:
Thiết nghĩ!
Nhân sinh tại thế.
Họa mấy người sống tám, chín, mười
Đôi ba mươi năm cũng kể 1 đời
Song vận số biết làm sao tránh được
Nhớ Hồn thuở trước: trong buổi xuân xanh
Ơn mẹ cha đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ:
Đường ăn, nỗi ở, việc cửa việc nhà
Lại lo bề nghi thất, nghi gia
Cho sum họp trúc, mai mấy đóa
Cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo đền ơn
Nếp kiệm cần hằng giữ sớm hôm
May nối được gia đường cơ chỉ
Ba lo bảy nghĩ, vất cả trăm bề
Cho vẹn toàn đường nọ lối kia
Tuy khó nhọc chưa cam thảo dạ
Bỗng đâu gió cả, phút bẻ cành mai
Hoa lìa cây, rụng cánh tơi bời
Yến lìa tổ, kêu xuân vò võ
Tưởng hồn trường thọ, dìu con em, khuyên nhủ nên người
Ai ngờ trăng lặn sao dời, hồn đã biến về nơi Tây Trúc.
Từ nay lấy ai chăm sóc, ngõ cúc, tường đào
Từ nay quạnh bóng ra vào, cõi Nam, cành Bắc
Ngày chầy sáu khắc, đêm vắng năm canh
Tưởng phất phơ thoáng hiện ngoài mành
Tưởng thấp thoáng bóng hình trên khói
Hiên mai bóng rọi, vảo ngẩn ra ngơ
Hết đợi thôi chờ, nắng hồng giá lạnh
Ai hay số mệnh!
Thuốc trường sinh, cầu Vương mẫu chưa trao.
Bút chú tử, trách Nam Tào sớm định
Bùi ngùi cám cảnh, tuôn rơi hàng nước mắt dầm dầm
Nhớ nơi ăn, chốn ở, buồng nằm
Như cắt ruột, xé lòng con trên trần thế
Mấy dòng kể lể. Chiêu hồn về than thở nguồn cơn
- Cầu anh linh phù hộ cháu con
- Cầu Thần Phật độ trì, cho vong hồn siêu thoát
Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Thần Thổ Địa

Lễ cúng Long Thần Thổ Địa trước khi đào huyệt

Nam mô A di đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương phật , chư phật 10 phương
- Con kính lạy Bản Cảnh Hậu Thổ Thần chư vị
Tang chủ là: ... ... ... Ngụ tại: ... ... ... 
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... Gia đình có táng cố phụ (hoặc mẫu) là họ ... ... ... Húy hiệu ... ... ... Tiền tước là ... ... ... thọ chung ngày ... ... ... ở khu đất này, kính dâng lễ vật ... ... ... 
Thiết nghĩ:
Đất có dữ lành
Đều do họa phúc
Kết phát dựa vào âm đức
Cũng nhờ thần lực hiển linh
Ấy thực thường tình
Xiết bao cảm cách
Những mong mồ yên mả đẹp
Vậy dâng lễ bạc tâm thành
Nhờ ơn đại đức
Thấu nỗi u tình
Khiến cho vong linh
Được yên nơi chín suối
Phù hộ dương trần con cháu nội ngoại bình yên
Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật! (3 lần , 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Thành Phần

Là lễ cúng sau khi đắp mộ xong

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ... ... ...
Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Thành Phần theo nghi lễ cổ truyền, kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước Linh Vị của Hiển ... ... ... chân linh, xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi!
Mây núi Hỗ mịt mờ, mờ mịt (khóc mẹ là núi Dĩ)
Chữ vô thường ngán nhẽ cuộc phù sinh
Cơn bể dâu thay đổi, đổi thay
Cơ huyền diệu, ghê thay vòng tạo hóa
Ôi ! Thương ôi!
Người thế ấy, mà sao phận thế ấy
Bỗng đâu số trời xui khiến
Cõi âm dương, đôi ngả đã xa vời
Vận đến đây, hay là mệnh đến đây
Thắm đã nấm đất vui vùi
Đường từ hiếu, trăm năm không gặp gỡ
Mắt trông thấy, đào sâu lấp kín
Tủi nỗi lòng, chín khúc ngổn ngang
Tai vẳng nghe, trống giục, chiêng hồi
Đầy nước mắt hai hàng lã chã
Nay đã phân kim lập hướng, cầy được thỏa yên
Gọi rằng bát nước chén hương, kính trần bái tạ
Hỡi ơi! Xin hưởng!
Nam mô A di đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
(Nghỉ 1 xíu đọc tiếp 2 câu sau)
Xuất chủ kính dâng 3 chén rượu, xem như còn sống ở cao đường
Thành phần xin đốt 1 tuần hương, kính rước hồi linh về bảo tọa.

Văn Khấn Lễ Hồi Linh

Là lễ rước Di ảnh , Linh Vị từ mộ về

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ... ... ...
Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Thành Phần theo nghi lễ cổ truyền, kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước Linh Vị của Hiển ... ... ... chân linh, xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi!
Xót nghĩ phụ thân (hoặc mẫu thân)
Thân thi táng tất, hồn phách đã yên
Xa nơi trần giới, vền chốn cửu nguyên
Nay hồi linh, phụng nghênh thần chủ, rước về linh điện
Để con cháu sớm hôm phụng sự
Tới hạn kỳ làm lễ cáo thiên
Cha (hoặc mẹ) hỡi có thiêng!
Từ nay phách định hồn yên!
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật! (3 lần , 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Chầu Tổ

Là lễ cáo yết với tổ tiên ở bàn thờ chính

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ...
Hậu duệ tôn là ... ... ... Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại
Kính cáo tổ tiên vì có: Hiển khảo (hoặc Hiển tỷ) ... ... ... thọ chung ngày ... ... ... nay đã an táng xong, làm Lễ Hồi Linh.
Kính theo lễ nghi phong tục, xin kính dâng lễ vật gồm hương hoa, chuối oản, trầu cau, đèn nến, xôi gà thịt rượu, gọi là lễ bạc tâm thành.
Kính cẩn quỳ trước Linh vị của Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, liệt vị Tiên Linh, trình thưa rằng:
Vật vốn nhờ trời
Người sinh nhờ tổ
Xót nay phụ thân (hoặc mẫu thân)
Theo tiên theo tổ
Sơ ngu vừa đặt tế điện
Nghĩ trước nghĩ sau
Vật mọn kính bày lễ số
Ngửa trông chứng giám lòng thành
Cúi nguyện phù trì bảo hộ
Chúng con lễ bạc tâm thành kính bái cui xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Tế Ngu (Lễ Phục Hồn)

Lễ 3 ngày sau khi mất hoặc 3 ngày sau khi chôn cất xong.

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ... ... ...
Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Tế Ngu theo nghi lễ cổ truyền, kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước Linh Vị của Hiển ... ... ... chân linh, xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi!
Trên toàn Nam cực, lác đác sao thưa ( nếu khóc cha, còn khóc mẹ là Bắc cực)
Trước chốn giao trì, tờ mờ may khóa
Cơ tạo hóa làm chi ngang ngửa thế, bóng khích câu, khen khéo trêu người.
Chữ cương thường nghĩ lại ngậm ngùi thay, tình hiếu lễ chưa yên thỏa dạ
Ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng, biển trời khôn xiết biết công lao
Nghĩ sớm hôm ấp lạnh quạt nồng, tơ tóc những nhiềm chưa báo quả
Ngờ đâu!
Nhà Thung (nếu là cha hoặc nhà Huyền nếu là mẹ) khuất núi, trời mây cách trở muôn trùng
Chồi Tử mờ sương, âm dương xa vười đôi ngả
Trông xe hạc lờ mờ ẩn bóng, cám cảnh cuộc phù sinh chưa mấy, gót tiên du đã lánh cõi trần ai
Rồi khúc tằm áy náy trong lòng, thương thay hồn bất tử về đâu, cửa Phật độ biết nhờ ai hiện hóa
Suối vàng thăm thẳm, sáng phụ thân (hoặc phụ mẫu) 1 mình lìa khơi
Giọt ngọc đầm đìa, đàn con cháu, 2 hàng lã chã
Lễ sơ ngu (hoặc tái ngu, tam ngu) theo tục cổ trình bày:
Nhà đơn bạc, biết lấy gì để dóng dả
Đành đã biết: đất nghĩa trời kinh, nào chỉ 3 tuần nghi tiết, đủ lễ báo đền
Cũng gọi là: lưng cơm chén nước, họa may chín suối anh linh, được về yên thỏa
Ôi ! Thương ôi!
Chúng con lễ bạc tâm thành,thành tâm kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)
Cẩn Cáo!

Văn Khấn Lễ Chung Thất Hoặc Tốt Khốc

Lễ cúng 49 ngày hoặc 100 ngày

Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... âm lịch tức ngày ... tháng ... năm ... dương lịch
Tại (địa chỉ): ... ... ... ... ...
Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ... ... ...
Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Chung Thất (hoặc Lễ Tốt Khốc) theo nghi lễ cổ truyền, kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước Linh Vị của Hiển ... ... ... chân linh, xin kính cẩn trình thưa rằng:
Núi Hỗ sao mờ, nhà Thung bóng xế (nếu là cha)
Núi Dĩ sao mờ, nhà Huyên bóng xế (nếu là mẹ)
Tình nghĩa cha sinh mẹ dưỡng, biết là bao
Công ơn biển rộng, trời cao khôn xiết kể
Mấy lâu nay:
Thở than trầm mộng mơ màng
Tưởng nhớ âm dương vắng vẻ
Sống thời lai lai láng láng, hớn hở chừng nào!
Thác thời kể tháng kể ngày, buồn tênh mọi lẽ!
Ngày qua tháng lại, tính đến nay chung thất (tốt khốc) tới tuần:
Lễ bạc tâm thành gọi là có nén hương kính tế
Xin mời:
Hiển ... ... .... .... ....
Hiển ... ... .... .... ....
Hiển ... ... .... .... ....
Cùng các vị Tiên Linh, Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ cùng về hâm hưởng.
Kính cáo Liệt Vị Tôn Thần: Táo Quân, Thổ Công, Thánh Sư, Tiên Sư, Ngũ Tự Gia Thần cùng chứng giám và phù hộ cho toàn gia được mọi sự yên lành tốt đẹp
Nam mô A di đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Triệu Tịch Điện Văn

Lễ cúng cơm trong 100 ngày

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ...
Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ... ... ...
Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Tế Ngu theo nghi lễ cổ truyền, kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước Linh Vị của Hiển ... ... ... chân linh, xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi!
Thương nhớ phụ thân (mẫu thân), bỏ về cõi thọ
Gót thừa vân, nghĩ đã xa khơi
Long ái nhật, nghĩ càng tủi hổ
Lưng cơm bát nước, miếng trân cam, tỏ dạ kính thành
Sớm rượu trưa trà, đạo thần hôn, giữ lòng ái mộ
Ngậm ngùi, hồn phách biết về đâu
Tưởng tượng bóng hình còn mãi đó
Ôi! Thương ôi!
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy) 

Văn Khấn Lễ Tiểu Tường (Giỗ Đầu)

Văn Khấn Thổ Thần, Long Mạch, Các Vị Thần Linh (Ngày Tiên Thường)

Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần
- Con kính lạy Ngài Bản Gia Táo Quân, Ngài Bản Gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài
- Con kính lạy các ngài Thần Linh cai quản trong xứ này
Hôm này là ngày ... tháng ... năm .... 
Tín chủ (chúng) con là: ... ... ... 
Ngụ tại ... ... ... ... ...
Nhân ngày mai là ngày Giỗ Đầu của ... ... ... ...
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sắm sửa hương hoa lễ vật kính dâng lên trước án tọa Tôn Thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tấu trình.
Kính cáo Bản Gia Thổ Công - Táo Quân - Long Mạch và các vị Thân Linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành
Kính thỉnh các Tiên Linh, gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Tiểu Tường (Ngày Chính Kỵ)

Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần
- Con kính lạy Ngài Bản Gia Táo Quân, Ngài Bản Gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài
- Con kính lạy các ngài Thần Linh cai quản trong xứ này
Hôm này là ngày ... tháng ... năm .... 
Tín chủ (chúng) con là: ... ... ... 
Ngụ tại ... ... ... ... ...
Hôm này là ngày ... Tháng ... Năm chính ngày Giỗ Đầu của ... ... ... ...
Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm.
Ơn võng cực xem bằng trời biển
Nghĩa sinh thành không lúc nào quên
Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu
Càng cảm thâm tình, không bề giãi tỏ
Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương giãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời: ... ... ... .... Mất ngày ... tháng ... năm .... mộ phần táng tại: ... ... ... ... ....
Cúi xin ling thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ tổ tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương Linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiên chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Đại Tường (Ngày Giỗ Hết)

Văn Khấn Thổ Thần - Táo Quân - Long Mạch - Và Các Vị Thần Linh (Ngày Tiên Thường)

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Tín chủ (chúng) con là: ... ... ... 
Ngụ tại ... ... ... ... ...
Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của ... ... ... ...
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sắm sửa hương hoa lễ vật kính dâng lên trước án tọa Tôn Thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tấu trình.
Kính cáo Bản Gia Thổ Công - Táo Phủ Thần Quân - Ngũ Phương Long Mạch và các vị Thân Linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành
Chúng con kính thỉnh các Tiên Linh, gia tiên họ ... ... ...  và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Đại Tường (Ngày Chính Kỵ)

Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần
- Con kính lạy Ngài Bản Gia Táo Quân, Ngài Bản Gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài
- Con kính lạy các ngài Thần Linh cai quản trong xứ này
Hôm này là ngày ... tháng ... năm .... 
Tín chủ (chúng) con là: ... ... ... 
Ngụ tại ... ... ... ... ...
Hôm này là ngày ... Tháng ... Năm chính ngày Giỗ Hết của ... ... ... ...
Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm.
Ơn võng cực xem bằng trời biển
Nghĩa sinh thành không lúc nào quên
Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu
Càng cảm thâm tình, không bề giãi tỏ
Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương giãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời: ... ... ... .... Mất ngày ... tháng ... năm .... mộ phần táng tại: ... ... ... ... ....
Cúi xin ling thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ tổ tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương Linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiên chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Đàm Tế (Lễ Hết Tang)

Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... âm lịch tức ngày ... tháng ... năm ... dương lịch
Tại (địa chỉ): ... ... ... ... ...
Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ... ... ...
Vâng theo lệnh mẫu thân/ phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái, và các em trai gái dâu rể, con cháu nôi ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Đàm Tế theo nghi lễ cổ truyền, kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước Linh Vị của Hiển ... ... ... chân linh, xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than Ôi!
Nhớ bóng phụ thân (hoặc mẫu thân)
Chách miền trần thế
Tủi mắt nhà Thung ( là cha nếu là mẹ thì nhà Huyền) mây khóa thăm thẳm sầu phiền
Đau lòng núi Hỗ (là cha, còn mẹ là núi Dĩ) sao mờ, đầm đìa ai lệ
Kể năm đã qua đại tường
Tính tháng nay làm đàm tế
Tuy lẽ hung biến cát; tang phục kết trừ
Song nhân tử sự thân, hiếu tâm lưu để
Lễ bạc kính dâng gọi chút, há dám quên, cây côi, nước nguồn
Suối vàng như có thấu chăng, họa may tỏ, trời kinh đất nghĩa
Xin kính mời:
Hiển ... ... .... .... ....
Hiển ... ... .... .... ....
Hiển ... ... .... .... ....
Cùng các vị Tiên Linh, Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ cùng về hâm hưởng.
Kính cáo Liệt Vị Tôn Thần: Táo Quân, Thổ Công, Thánh Sư, Tiên Sư, Ngũ Tự Gia Thần cùng chứng giám và phù hộ cho toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt đẹp
Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Rước Linh Vị Và Yết Cáo Tiên Tổ

Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... tại tỉnh ... huyện ... xã ... thôn ... ...
Tín chủ là ... ... ... (nếu lễ Gia Thần) hoặc xưng Hậu Duệ tôn là ... ... ... (nếu lễ Gia Tiên, tự xưng hô với vị được liệt thờ cao nhất)
Quỳ trước linh vị của ... ... ... (đọc linh vị của vị thờ cao nhất), liệt chư Tiên Linh
Kính nghĩ:
Gót tiêu dao, mịt mù mù mịt, đâu hạc nội, đâu mây ngàn? 
Cõi trần thế, thay đổi đổi thay, nay sương dâu mai bãi bể
Lá rụng về cội, phách tuy giáng, hồn lại được siêu thăng
Nước chảy về nguôn, thác là quy, sinh chẳng qua tạm ký
Nhân sinh do tổ, gốc phải vững, phúc quả mới mong bền
Hiểu tử sự thân, tế như tại, nhân tâm nào dám phế
Bày nhân:
Hiển khảo (hoặc tỷ): ... ... ... (đọc linh vị bố hoặc mẹ)
Thọ chung ngày ... ... ... tính đến nay đã : ... ... ...
Quý húy đại tường, đến tuần đàm tế
Quá 2 năm trừ phục, cáo Tiên Linh, đủ 3 tháng dư ai, theo cổ lệ
Cầu Gia Thần chứng giám, cho từ đường phảng phất linh hồn
Nguyên tiên tổ phù trì, để bạch triệu quy hồi phách thể
Đến ngày giỗ chạp, con cháu nhớ thàng ngày làm lễ dâng hương
Nối gót tổ tiên, ông cha tiếp thế thứ theo hàng phối tế
Lễ bạc kính dâng gọi chút, há dám quên cây cội, nước nguồn
Suối vàng như thấu cho chăng, họa may tỏ trời kinh đất nghĩa
Xin kính mời:
Hiển ... ... .... .... ....
Hiển ... ... .... .... ....
Hiển ... ... .... .... ....
Cùng các vị Tiên Linh, Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ cùng về hâm hưởng.
Kính cáo Liệt Vị Tôn Thần: Táo Quân, Thổ Công, Thánh Sư, Tiên Sư, Ngũ Tự Gia Thần cùng chứng giám và phù hộ cho toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt đẹp
Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Cát Kỵ (Ngày Giỗ Thường)

Văn Khấn Thổ Thần - Táo Quân - Và Các Vị Thần Linh (Ngày Giỗ Thường)

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ ... ... ... ... ... ... ...
Tín chủ (chúng) con là: ... ... ... 
Ngụ tại ... ... ... ... ...
Nhân hôm nay là ngày Giỗ của ... ... ... ...
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sắm sửa hương hoa lễ vật kính dâng lên trước án tọa Tôn Thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tấu trình.
Kính cáo Bản Gia Thổ Công - Táo Quân Long Mạch và các vị Thân Linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành
Chúng con kính thỉnh các Tiên Linh, gia tiên họ ... ... ...  và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Gia Tiên Ngày Tiên Thường

Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần
- Con kính lạy Ngài Bản Gia Táo Quân, Ngài Bản Gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài
- Con kính lạy các ngài Thần Linh cai quản trong xứ này
- Con kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ... ... ...
Tín chủ (chúng) con là: ... ... ... 
Ngụ tại ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ...
Chính ngày giỗ của ... ... ...
Thiết nghĩ!
Vắng xa trần thế, không thấy âm dung.
Năm qua tháng lại ngày húy lâm
Ơn võng cực xem bằng trời biển
Nghĩa sinh thành không lúc nào quên
Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu
Càng cảm thâm tình, không bề giãi tỏ
Ngày mai cát kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu nhất sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương giãi tỏ tấc thành.
Tâm thành kính mời  ... ... ....
Mất ngày ... tháng ... năm .... 
Mộ phần táng tại ... ... ....
Cúi xin ling thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt đẹp, gai cảnh hưng long thịnh vượng
Con lại xin kính mời các cụ tổ tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huyên Đệ, Cô Dì và toàn thể các Hương Linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thần Linh - Thổ Địa - Thổ Công - Táo Quân và chư vị Linh Thần đồng lai giám cách thượng hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiên chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Gia Tiên Ngày Chính Kỵ

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
- Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này
- Con kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ... ... ...
Tín chủ (chúng) con là: ... ... ... 
Ngụ tại ... ... ... ... ...
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm là chính ngày Cát Kỵ của ... .... ...
.Vắng xa trần thế, không thấy âm dung.
Năm qua tháng lại ngày húy lâm
Ơn võng cực xem bằng trời biển
Nghĩa sinh thành không lúc nào quên
Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu
Càng cảm thâm tình, không bề giãi tỏ
Hôm nay là ngày Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu nhất sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương giãi tỏ tấc thành.
Tâm thành kính mời  ... ... ....
Mất ngày ... tháng ... năm .... 
Mộ phần táng tại ... ... ....
Cúi xin ling thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt đẹp, gai cảnh hưng long thịnh vượng
Con lại xin kính mời các cụ tổ tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huyên Đệ, Cô Dì và toàn thể các Hương Linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thần Linh - Thổ Địa - Thổ Công - Táo Quân và chư vị Linh Thần đồng lai giám cách thượng hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiên chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Cải Cát (Lễ Sửa Mộ - Dời Mộ)

Văn Khấn Long Mạch - Sơn Thần - Thổ Thần (Lễ Sửa Mộ - Dời Mộ)

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần
- Con kính lạy các ngài Long Mạch - Sơn Thần - Thổ Địa - Thần Linh cai quản trong xứ này
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... 
Tín chủ con là ... ... ...
Ngụ tại: ... ... ...
Nhân hôm nay ngày cải cát (dời mộ, sửa mộ) của ... ... ... mộ phần tại: ... ... ...
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ sắm sửa hương  hoa lễ vật dâng lên án tọa Tôn Thần cùng chư vị Uy Linh, kính cẩn tâu trình.
Kính cáo Sơn Thần - Thổ Thần - Long Mạch và các vị Thần Linh, cúi xin chứng minh phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần , 3 lạy)

Văn Khấn Lễ Cải Cát 

Nam mô A di đà Phật (3 lần, 3 lạy)
- Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần
- Con kính lạy chư gia tiên Cao tằng tổ khảo, Cao tắng tổ tỷ
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm .... tại tỉnh ... huyện ... xã ... thôn ... 
Hiển Khảo (hoặc Tỷ) ... .... .... mộ tiền
Than rằng: thương xót cha (hay mẹ) xưa, vắng xa trần thế
Thác về, sống gửi, đất ba thước phải vùi chôn
Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn để
Lúc trước việc nhà bối rối, đặt để còn chưa hợp hướng phương
Tới nay tìm đất tốt lành, sửa sang lại, cầu an hình thể
Rày thân: phần mộ dời xong, lễ ngu kính tế
Hồn thiêng xin hưởng, nguyện cầu vĩnh viễn âm phần
Phúc để di lưu, phù hộ vững bền miêu duệ
Nam mô A di đà Phật ! (3 lần, 3 lạy)

 
Tham Khảo Thêm:
Báo Giá Dịch Vụ Mai Táng Trọn Gói --- Xem Tại Đây

TAGS

back top